Krijg nu gratis dé 10 gouden regels voor de eerste smartphone van je kind. Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Privacy statement

Voor ChatLicense is een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn, in overeenstemming met de geldende wettelijke regels. In dit Privacy statement wordt beschreven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hierin staat welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, hoe lang wij gegevens bewaren, aan wie wij deze doorgeven en hoe u hier zelf invloed op kunt uitoefenen. Dit privacybeleid is van toepassing op de mobiele apps, website en gerelateerde services van ChatLicense (“Service”). Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonlijke informatie door ChatLicense in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Bijvoorbeeld een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens krijgen wij bijvoorbeeld van u als u een e-mail stuurt. Wanneer u www.chatlicense.com bezoekt, verstrekt u ons ook persoonsgegevens, in de vorm van uw IP-adres of een cookie. Wanneer u zich aanmeldt voor de app, verstrekt u ons ook persoonsgegevens, zoals uw naam, leeftijd, geslacht, postcode en telefoonnummer. Zodra uw persoonsgegevens worden gedeeld met ChatLicense door uzelf of door een derde partij, bijvoorbeeld de organisatie waar u werkzaam bent, zullen wij deze verwerken. Onder verwerking wordt mede verstaan het verzamelen, bewaren, raadplegen, verwijderen, gebruiken en verstrekken van gegevens.

Van wie verwerkt ChatLicense persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verwerken van alle personen met wie wij contact hebben, onze website bezoeken of gebruikers zijn van onze app.

Informatie die we verzamelen

Wanneer u de Service gebruikt, kan ChatLicense de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen.

a. Accountregistratie

Om u te registreren voor een ChatLicense-account, kunt u ons uw leeftijd, geslacht, telefoonnummer, postcode en e-mailadres verstrekken.

U kunt uw ChatLicense-account beheren vanuit uw Instellingen in de app en via de helpdesk.

b. Profielpagina en door gebruikers gegenereerde inhoud

De beheerder van uw gezin registreert zich voor de ChatLicense-accounts binnen uw gezinsabonnement per seizoen. Er wordt een profielpagina voor u gemaakt (‘Account’). Uw profiel wordt gevuld met informatie die u indient, zoals uw naam, gebruikersnaam en avatar (‘door gebruikers gegenereerde inhoud’). Andere ChatLicense-gebruikers in uw gezinsabonnement kunnen uw naam, gebruikersnaam, uw voortgang in ChatCity en uw prestaties zien.

c. Activiteitsgegevens

Wanneer u de Service gebruikt, kunnen we gegevens genereren over uw gebruik van de Service, waaronder uw browser- en apparaatgegevens, loggegevens en IP-adres. We zullen ook gegevens genereren over uw betrokkenheid bij educatieve activiteiten binnen de Service.

Wanneer u ChatLicense in onze app of op onze website gebruikt, wordt een deel van uw activiteit geregistreerd om deze vast te leggen en te analyseren om ons te helpen de ChatLicense-ervaring te verbeteren. We kunnen gebruikspatronen vastleggen (bijv. klikken, muisbewegingen, scrollen en typen), technische specificaties (bijv. browser, apparaattype, besturingssysteem, zoekergrootte, scriptfouten en IP-adres), navigatie (bijv. bezochte pagina’s, verwijzingen, URL-parameters en sessieduur) en leeractiviteit (bijv. sessievoortgang en antwoorden).

d. Cookies

Wanneer u de ChatLicense-website bezoekt, slaan we bepaalde gegevens van uw browser op met behulp van cookies. Een cookie is een stukje data dat is opgeslagen op de computer van de gebruiker en is gekoppeld aan gegevens over de gebruiker. We gebruiken sessie-ID-cookies om te bevestigen dat gebruikers zijn ingelogd. Als u niet wilt dat uw gegevens door cookies worden verzameld, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure waarmee u de cookiefunctie kunt weigeren of accepteren. Cookies kunnen echter nodig zijn om u bepaalde functies te bieden die beschikbaar zijn op de website (bijv. gepersonaliseerde informatie).

U kunt een lijst met alle cookies die bij ChatLicense worden gebruikt, bekijken op onze pagina Cookie statement. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat deze worden beperkt of geblokkeerd. In alle moderne browsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen, meestal te vinden in het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’. Om deze instellingen te begrijpen, kan de website  aboutcookies.org nuttig zijn. Als u cookies uitschakelt, kunt u geen gebruik maken van de interactieve functies van onze website. Houd er rekening mee dat onze cookies targetingcookies van Google, Facebook, Amazon en andere bedrijven kunnen bevatten, die deze bedrijven kunnen gebruiken om uw activiteiten op meerdere websites te volgen om gepersonaliseerde advertenties aan u te leveren.

e. Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysetool die ons helpt te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze website. Zoals veel diensten gebruikt Google Analytics first-party cookies om gebruikersinteracties bij te houden, zoals in ons geval, waar ze worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe gebruikers onze site gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten samen te stellen en ons te helpen onze site te verbeteren. Deze rapporten onthullen websitetrends zonder individuele bezoekers te identificeren. U kunt zich afmelden voor Google Analytics door de browser-add-on van Google te installeren die hier beschikbaar is.

Kinderen

Kinderen verdienen extra privacybescherming. Een groot deel van de gebruikers van onze app zijn kinderen. Voor Kindgebruikers (d.w.z. gebruikers jonger dan 13 jaar of een andere leeftijd van digitale toestemming in een bepaald land), hebben de ouders/voogden de leiding als abonnementsbeheerders. We verzamelen de minimale informatie die we nodig hebben om ChatLicense te laten werken.

Volwassen ouders/voogden treden op als Beheerders, kopen het gezinsabonnement per seizoen en maken onder dat abonnement ChatLicense-accounts aan voor kinderen en ouders/voogden. Na het instellen van het gezinsabonnement nodigt de Beheerder de Kindgebruiker uit via het mobiele telefoonnummer van het kind.

De beheerder kan de persoonlijke informatie van het kind inzien, wijzigen of verwijderen.

Kindgebruikers verstrekken aan ChatLicense geen foto’s, locatie of volledige adresgegevens.

De profielen van minderjarige gebruikers bevatten geen persoonlijke informatie die kan worden gebruikt om het kind publiekelijk te identificeren of er contact mee op te nemen, maar alleen de voornaam van de minderjarige gebruiker, een avatar en informatie over hun leervoortgang in de ChatLicense app.

Profielen van Kindgebruikers zijn alleen zichtbaar voor henzelf en gezinsleden in hetzelfde betaalde gezinsabonnement.

Kindgebruikers kunnen andere gebruikers niet zoeken of volgen, en kunnen niet worden gezocht of gevolgd door andere gebruikers.

Kindgebruikers hebben in de toekomst mogelijk toegang tot leaderboards.

Hoe wij uw gegevens verwerken

Voorzichtig. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, zoals het toepassen van toegangscontrole, firewalls en een beveiligde server. Wij gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk zijn en zullen deze ook als zodanig behandelen. Dit geldt ook voor derden die wij inhuren of anderszins aanstellen om werkzaamheden uit te voeren.

ChatLicense kan uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen: om producten of diensten te leveren die u aanvraagt, om de legitieme belangen van ChatLicense te behartigen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en met uw toestemming. ChatLicense kan met name uw persoonlijke informatie op de volgende manieren verwerken en delen:

a. Het leveren en verbeteren van de Service

ChatLicense verwerkt uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. We zullen de door u verstrekte informatie bijvoorbeeld gebruiken om uw profiel en leervoortgang bij te houden, uw profiel weer te geven aan andere gebruikers onder het abonnement van uw gezin, leerinhoud te personaliseren, bugs op te sporen en op te lossen, onderzoek uit te voeren en u klantenservice te bieden.

ChatLicense kan persoonlijke informatie delen met derden die ons helpen de Service te leveren of te verbeteren, waaronder hostingproviders zoals Microsoft, Amazon Web Services, zoekmachineproviders zoals Google, ondersteuningsproviders zoals ZenDesk en betalingsverwerkers zoals RevenueCat. ChatLicense kan bepaalde gebruiksdata in de toekomst ook delen met externe leveranciers die AI toepassingen en andere moderaties van het programma ondersteunen.

Als u een vouchercode inwisselt om een ChatLicense-abonnement te krijgen, kunnen we gegevens over uw gebruik van ChatLicense delen met de organisatie die aan u de vouchercode heeft verstrekt.

Uw mobiele apparaten bieden instellingen waarmee u keuzes kunt maken over het verzamelen, gebruiken en overdragen van mobiele app-informatie.

b. Communicatie met u

ChatLicense gebruikt uw telefoonnummer (of, indien opgegeven, het e-mailadres) om u de volgende soorten berichten te sturen:

· Berichten ter ondersteuning van de werking van de Service.

· Berichten ter ondersteuning van de ChatLicense leermethode, zoals tips, herinneringen en voortgangsrapportages.

· In de toekomst: meldingen over vriendschapsverzoeken en de voortgang van vrienden op ChatLicense.

· Mededelingen over wijzigingen in de Service of producten.

· Aankondigingen van nieuwe ChatLicense-producten, diensten, aanbiedingen of onderzoeksmogelijkheden.

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van niet-essentiële berichten in uw instellingen.

c. Voldoen aan de wet en schadelijke activiteiten voorkomen

ChatLicense kan persoonlijke informatie verwerken en delen indien nodig om te voldoen aan wettelijke verzoeken, zoals dagvaardingen of gerechtelijke bevelen. ChatLicense kan persoonlijke informatie delen wanneer we van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan de wet, om onze belangen of eigendommen te beschermen, om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, om rechtshandhaving te ondersteunen of om dreigende schade te voorkomen. Dit kan het delen van informatie met andere bedrijven, advocaten, agenten of overheidsinstanties inhouden.

d. Marktonderzoek

Geaggregeerde data kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk (markt)onderzoek. Hierin werkt ChatLicense samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Katholieke Universiteit Leuven, België.

e. Andere activiteiten

Persoonlijk contact: bij contact met ons via telefoon, e-mail of sociale media: persoonsgegevens afhankelijk van het type informatie dat u verstrekt.

Doel: Om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De gegevens die u ons per e-mail toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van e-mail.

In het kader van een overeenkomst: NAW-gegevens, eventueel bedrijfsgegevens en financiële gegevens.

Doel: het aangaan en onderhouden van een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van diensten en het voeren van een (financiële) administratie hiervoor.

Sollicitaties: bij het versturen van sollicitatiegegevens per e-mail: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, CV en eventuele motivatie.

Doel: Het beoordelen van uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht en het vastleggen van uw beschikbaarheid.

f. Anonieme informatie

ChatLicense kan voor elk doel geaggregeerde, geanonimiseerde of anderszins anonieme of geanonimiseerde informatie verwerken. Dergelijke informatie wordt niet als persoonlijke informatie beschouwd.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, naast alle andere rechten die vereist zijn door de toepasselijke wetgeving:

· Weten welke persoonlijke informatie we over u hebben verzameld.

· Toegang krijgen tot een kopie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren.

· Weten welke persoonlijke informatie over u we hebben gedeeld met derden.

· Opt-out van het delen van uw persoonlijke gegevens met derden.

· Bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

· Verzoek dat we ons gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie beperken tot wat nodig is om de door u gevraagde diensten uit te voeren.

· Niet worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van uw rechten als betrokkene.

· Verzoek dat we alle persoonlijke informatie die we van u hebben verzameld, verwijderen.

· Verzoek dat we eventuele onjuiste persoonlijke informatie over u corrigeren.

· De persoonlijke informatie die u aan ChatLicense hebt verstrekt te laten exporteren in een format dat elektronisch kan worden overgedragen aan een derde partij.

· Alle toestemming intrekken die u eerder aan ons heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

· Uw ChatLicense-account verwijderen, door de daarvoor gedeelde instructies te volgen.

U kunt uw gegevens bijwerken of corrigeren in uw app-instellingen. U kunt verzoeken om toegang tot of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Stuur voor privacygerelateerde verzoeken een e-mail naar privacy@chatlicense.com. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren.

Houd er rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn en dat ChatLicense verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen kan weigeren als er een legitieme reden is, bijvoorbeeld als we uw identiteit niet kunnen verifiëren, als het verzoek de rechten van een derde partij of toepasselijke wetgeving zou kunnen schenden, of als het verzoek een ChatLicense Service zou kunnen verstoren of zou kunnen voorkomen dat we een door u gevraagde Service kunnen leveren.

Toezicht op de verwerking van persoonsgegevens

Regels over de bescherming van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit Privacy Statement door ons niet of onvoldoende worden nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. Telefoon +31(0)900-2001201.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

ChatLicense bewaart over het algemeen uw persoonlijke gegevens totdat uw account wordt verwijderd. ChatLicense kan echter bepaalde informatie langer bewaren als dat nodig is om onze Service te verlenen, onze legitieme belangen of die van derden te verdedigen, te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillen op te lossen of ons te verdedigen, misbruik of verstoring van de Dienst te onderzoeken of overeenkomsten uit te voeren. We kunnen ook anonieme gegevens voor onbepaalde tijd bewaren.

Websites van derden

De Service kan links naar andere websites bevatten. ChatLicense is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites, inclusief persoonlijke of financiële informatie die is verzameld door externe betalingsverwerkers. We moedigen gebruikers aan om op de hoogte te zijn van het privacybeleid van andere websites die ze bezoeken. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie verzameld door ChatLicense. Telkens wanneer u op een link klikt of uw persoonlijke gegevens naar een website van een derde verzendt, bent u onderworpen aan het privacybeleid van die derde partij.

Updates van het privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. Als we dit doen en de wijzigingen ingrijpend zijn, zullen we ten minste zeven (7) dagen voordat de wijzigingen worden aangebracht op de website een bericht plaatsen dat we wijzigingen in dit privacybeleid hebben aangebracht, en zullen we de datum aangeven waarop deze voorwaarden zijn ingegaan. Eventuele herzieningen van dit privacybeleid worden van kracht aan het einde van die periode van zeven (7) dagen.

Data transfer

ChatLicense is gevestigd in Nederland en verwerkt gegevens in Nederland. ChatLicense mag de gegevens van gebruikers buiten Nederland overdragen naar Nederland.

ChatLicense geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij hiervoor een modelovereenkomst is gesloten of u een verklaring heeft ondertekend waarin u instemt met de doorgifte. Toepasselijke modelovereenkomsten met partijen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd zijn:

Microsoft (Redmond, Verenigde Staten)

Google (Californië, Verenigde Staten)

Aanvullende voorwaarden in bepaalde rechtsgebieden

In sommige rechtsgebieden kan de Service onderworpen zijn aan aanvullend privacybeleid of lokale wetten. Voor gebruikers in die rechtsgebieden hebben de toepasselijke aanvullende privacybeleidsregels en lokale wetten voorrang op dit privacybeleid voor zover ze met elkaar in strijd zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (“Verwerkingsverantwoordelijke”) is ChatLicense B.V. De Verwerkingsverantwoordelijke is degene die bepaalt of en zo ja welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze.

Contactgegevens

Het hoofdkantoor van ChatLicense is gevestigd in Nederland aan de Aert van Nesstraat 45, 3012 CA Rotterdam.

Voor alle vragen over gegevensprivacy en eventuele vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@chatlicense.com.

Laatst herzien op 07 juni 2024