Alle items

Twee derde Nederlandse ouders geeft eerste smartphone kind liever later

Nieuws

23 april 2024

Maar liefst twee derde van de Nederlandse ouders geeft de eerste mobiele telefoon liever op latere leeftijd aan hun kind dan het huidige gemiddelde van tussen de 9-11 jaar. Bijna de helft van de ondervraagde kinderen is het er mee eens dat de telefoon beter later kan worden gegeven aan hen. In het buitenland wordt vaker gesproken over wachten tot 14 jaar. In Nederland vindt 52% van de Nederlandse ouders en een derde van de kinderen 14 jaar een geschikte leeftijd voor die eerste smartphone. Maar cijfers van CBS geven aan dat momenteel 94% van de kinderen van 12 jaar al een mobiele telefoon heeft. Worden ouders in werkelijkheid gedreven door groepsdruk of is er een opkomend besef van dat het anders moet én kan?

Wanneer eerste mobiele telefoon?

Uit onderzoek blijkt dat 52% van de ouders en een derde van de kinderen 14 jaar een geschikte leeftijd vinden voor de eerste mobiele telefoon. 30% van de ouders kiest zelfs voor 16 jaar of ouder voor versus 7% van de kids. Kinderen geven aan dat het hebben van een mobiel vooral belangrijk is voor het in contact staan met hun vrienden en ouders. Social media vanaf 16 jaar? Helemaal ok voor 60% van de ouders en 45% van de kids.

Verdrinken in het digitale diepe

Uit onderzoek onder ouders met kinderen met een mobiele telefoon blijkt dat:

  • Driekwart zegt te weten wat hun kinderen doen op de smartphone
  • Slechts 58% heeft afspraken met hun kind over wanneer zij de smartphone mogen gebruiken
  • Minder dan de helft (46%) gebruikt ouderlijke toezichtmogelijkheden voor controle
  • In een derde van de families is er regelmatig ruzie is over het gebruik van de mobiel
  • Vooral moeders (67% vs 47% vaders) vinden dat hun kroost teveel op de mobiel zit

“We zien dat veel ouders veel rondom de smartphone wel anders willen, maar niet weten hoe dan. Zowel kind als de ouder verdrinkt eigenlijk in het digitale diepe van die eerste smartphone”, aldus Marjolein van Tilburg, oprichter van ChatLicense. “We denken te weten hoe die online wereld in elkaar steekt en dat het er ook voor de kinderen gewoon bij hoort tegenwoordig, maar we kunnen én moeten als ouders echt wel ons best doen en leren over wat onze kinderen nou allemaal meemaken met hun telefoon. En dat niet alleen als politieagent, maar juist het gesprek aangaan om er onderweg voor ze te zijn – hoe oud ze ook zijn”.

Onderzoeksverantwoording:

Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door ChatLicense:

  • April 2024 Norstat – 340 ouders en 113 kinderen (10-16 jaar) tussen gevraagd naar leeftijd mobiele telefonie en social media
  • Maart 2024 Direct Research – 500 ouders gevraagd naar gedrag en mobiele telefonie

Nieuws, updates en leuke info!